top of page

Bibliamagyarázat kávé mellé 3 percben


Fil 4,1-9

Jegyzetek a ma igéhez:


- Pál lassan levele végéhez ér. Mintegy az utolsó intelmeit mondja el így, a levél végén. Ezek közül az egyik ennek a szakasznak a vége, a 8-9. vers. Az itt elmondottak mögött a következő megfontolás áll: az ember gondolatai mindig forognak valami körül. Hányszor mondjuk: "Mostanában gyakran ez jár a fejemben". Mindannyian tudjuk, hogy a gondolat a tett sugalmazója, meghatározója, hiszen a dolgok fejben dőlnek el, ahogy a mondás tartja. S az emberi elme alapvetően olyan, hogy mindig kész ráállni valamire, ami foglalkoztatja, amivel teli van, s ami aztán erősen meg is határozza az embert. Pál mondja a korinthusiaknak: "Minden gondolatot foglyul ejtünk a Krisztus iránti engedelmességre" (Kor 10,5). Ennek nyomán használja itt az apostol a logidzomai igét, ami alapvetően ezt jelenti: gondolkodni, viszont felszólító módban a jelentése ennyivel egészül ki: törődni valamivel. Ismerjük azt az állapotot, amikor azok a gondolatok, amelyeket sokat dédelgettünk magunkban, annyira belevésődnek a fejünkbe, hogy mér ki sem tudjuk rázni onnan őket. Ezért nem mindegy, hogy mi uralja a gondolatainkat! Pál itt egy listát állít fel olyan dolgokról, amikkel jó, ha az elménk teli van, s így jó, ha azok határozzák meg a gondolkodásunkat, cselekvésünket. Miket említ itt ennek kapcsán az apostol?

- Ami igaz. Sok dolog van ebben a világban, ami becsapós, illuzórikus és olyat ígér, amit sohasem hordoz, amit valójában sohasem tud adni. Főleg döntéshelyzetekben értékelődhetnek fel olyan dolgok is, amiket az ember csak azért lát ígéretesnek, mert úgy tűnik innen nézve, hogy az a dolog, lépés, döntés, valós változásokat fog hozni. De valójában biztosan ennyire ígéretes az? Mikor aztán az adott dolgoknak a valóságával szembesülünk, kiderül: talmi volt az egész. Nem hozta a várt sikert, boldogságot, békességet. "Mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, tartózkodjatok!" - mondja Pál a thesszalonikaiaknak (1Thessz 5,21-22). Ami igaz, valós, ami nem talmi és nem látszat, arra építsük a gondolatainkat! Főleg, ha döntéshelyzetben vagyunk! Mivel vannak teli a gondolataid ezekben a napokban?

- Ami tisztességes. Az itt használt semnos kifejezés nehezen fordítható . Azonban érdekes jelentése van: tisztességes az, ami magán hordozza a szentség méltóságát. Azaz, amivel mindenkor meg tudunk állni Isten előtt, s a másik ember előtt. Amit nem kell takargatni, szégyellni, rejtegetni. A leginkább kritikus helyzetekben fénylik fel, hogy kinek van tisztességre berendezkedve a gondolatvilága. Azaz, kinek hordozzák a gondolatai a szentség méltóságát akkor, amikor előnyre tehetne szert, amikor a tetteit nem látja senki, csak az élő Isten, sőt, emberi értelemben következményekkel sem kellene számolnia. Vajon hordozzák-e a gondolataim, a gondolatban felállított prioritásaim a szentség tisztaságát?

- Ami igazságos. Érdekes, hogy első hallásra mennyire másra gondolhatunk itt, mint amit a szó eredeti jelentése hordoz. Igaz, vagy igazságos volt az a görög világban, aki megadta az isteneknek is, és az embereknek is azt, ami kinek-kinek járt. Bibliai értelemben annak az embernek a leírása ez, aki igazodik az emberi jogrendhez, de akinek az élet vezetése mindezek felett Isten rendjéhez alkalmazkodik, azaz, az ő rendeléseihez igazodó. Ha jól belegondolunk: azt adni az embereknek, amire szükségük van (nem azt, amit akarnak), igazodva Isten rendjéhez, egy teljes életprogram. Sőt, ez sohasem a kényelmes, könnyebb út. Mennyi imádság, mennyi odaszánás szükséges ahhoz, hogy ebben az értelemben igazként járjunk, és az igazságosra rendezzük be az értelmünk világát!

- Ami tiszta. Ez első renden erkölcsi kategória. Olyan gondolat, olyan terv, amelyet bármikor bevihet az ember Isten jelenlétébe imádságban. Tisztaság és gondolatok! Micsoda kihívás ez a számunkra akár csak ma is!

- Ami kedves. Ez itt olyan gondolatokat jelöl, ami szeretetet hív elő másokból. Akinek keserűséggel van tele a szíve, a gondolatai, bosszúval, haraggal, annak a szavai és a viselkedése taszítást és félelmet fog kiváltani az emberekből. A keresztyén ember elméje és szíve telve lehet kedvességgel, együttérzéssel, türelemmel. Ezek szeretetet hívnak elő másokból. Figyeld meg ma azt, hogy ami benned van, ami uralja a gondolataidat, mit hív elő másokból!

- Ami jó hírű. Az eophema kifejezés szó szerint ezt jelenti: fair beszéd, vagy moderált beszéd. Akkor használták ezt a szót, amikor szent csendben kellett lenni az istenek jelenlétében, az áldozati szertartások elején a görög világban. Tehát ez itt valami olyasmit takar, ami Isten fülének való. Mennyi mindenre gondolunk, mennyi mindent kimondunk magunkban, sőt, mennyi minden elhagyja a szánkat olyan, ami nem Isten fülének való. Ma ebben is lehet változni!

- Ami dicséretre méltó. Keresztyénként helyén kezeljük az emberek megbecsülését, dicséretét. "Látván jó cselekedeteiteket, dicsőítsék mennyei Atyátokat" - mondja Jézus (Mt 5,15-16). Ha erre rendezkedünk be gondolatban, jó úton járunk!


Áldott napot kívánok!

Kiemelt
Legutóbbiak
Archívum
kategóriák
Kövess itt is
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page