top of page

Bibliamagyarázat kávé mellé 3 percben


Róma 4,12-21

Jegyzetek a mai igéhez:

- az új fordítású Bibliában ennek a résznek ez a címe: Ádám és Krisztus.

- Mit takar ez a szó, ez a név: Ádám?

a/ Első renden nyilván magát a személyt. Az első emberpár férfi tagját, akit Isten teremtett, akinek valódi szabadságot ajándékozott, hogy döntsön jó és rossz, az Istennel való boldog, örökélet, vagy a nélküle való kárhozatos élet között. Ádám rosszul döntött. Elbukott. Kívül került az Édenen, azaz elvesztette Isten közelségét és az örökéletet.

b/ Ádám személye másodszor a mi összetartozásunkat szimbolizálja a bűnben. Hiszen Ádám bukásának következményeként, azóta mindannyian Ádám gyermekei vagyunk abban az értelemben, hogy minden generáció minden egyes tagja lélekben kívül születik az Édenen, kívül az Istennel való szövetség erős falain. A remek brit teológus, John Blanchard írja: „azután, hogy Ádámot megfertőzte a bűn, gyermekeket kezdett nemzeni, ahogy az 1Móz 5,3-ban olvassuk: ’fiút nemzett, magához hasonlót, a maga képmására’. Onnantól fogva Ádám romlott természete, mint a méreg, amely megfertőzi a patak forrását, úgy árad át minden nemzedékre”. Rád is, rám is, és ebben az összetartozásban a bűn nem személyes, hanem közösségi valóság. A te bűneid - akár titkosak, akár nyilvánvalóak - hatnak azokra, akik között élsz. Nem vagyunk eléggé tisztában ezzel!

c/ Ádám személye egyfajta késztetést is jelöl a bűnre. Mindannyian ismerjük ezt a hústestből fakadó késztetést! Valaki azt mondta: a bűn édes és élvezetes. Igaza van! Ha nem így volna, senki sem vétkezne. Nézzünk magunkba! Melyik a legédesebb, legtakargatottabb, legtöbbet "megbocsátott", édes bűnünk? Amibe ezerszer belebuktunk, amit ezerszer megbántunk, és ami ezeregyedszer is visszaólálkodott az életünkbe? Az ige hív: mondj rá nemet!

d/ Ádám személye következményt is jelöl. Ez nem más, mint a halál. A lelki halál, és egyben a biológiai halál is. Ez a következménye, zsoldja a bűnnek. Az Isten nélküliségnek, ill. az ebből fakadó cselekedeti bűneinknek. Bűneinknek van közvetlen és van közvetett következménye. Isten a bűnt megbocsájtja. de a következményeit hordoznunk kell! Minden döntésed, bűnbe hajlásod következményei mellett is döntesz!

Mindezzel állítja Pál szembe Krisztus nevét! Mit takar ez a szó, ez a név: Krisztus?

a/ Első renden küldetést: Krisztus. felkent. Őt kente fel, küldte el Isten, hogy Jézusunk legyen. Jézus ezt jelenti: Szabadító! Nevében hordozza a küldetését. Ha Ádám bűne végett sokak meghaltak, úgy Krisztus váltsága végett sokak élnek! Élni! Túlélni a bűnt, a maga következményeivel együtt - ez a kegyelem, a megbocsátás és a megigazítás ajándéka. Ezt csak az tudja, aki ismeri a bűn erejét, hatalmát, és ismeri a kegyelem semmihez sem hasonlítható felszabadító erejét. Ha ismered ezt, akkor ismered a lelki élet alaptörvényét! Ez az ismeret azt jelenti, hogy a fiúság kegyelmi állapotában vagy!

b/ Krisztus személye a megbocsátás által az újrakezdést is magában hordozza. Nem kell beleragadni a bűnbe! Aki Jézus Krisztus gyermeke, az Isten betakarta a megigazulás palástjával. Ez alatt a palást alatt te ugyanaz maradtál. Nem lettél bűntelen, sem tökéletes. Megigazított, azaz, Isten szemében elfogadott gyermekké lettél. Sőt, aki az ő gyermeke, az kap ehhez egy atyai ölelést is. És ebből az ölelésből sem élet, sem halál, ill a Róma 8,28-ban felsorolt hatalmak semelyike sem tud kihámozni téged! A megigazulást palástja alatt, Atyánk ölelésében formálódunk - lépésről-lépésre!

c/ Krisztus személye nem csak elfogadást jelöl, azaz, hogy az Atya benne és általa gyermekeként lát, hanem a győzelem lehetőségét is jelöli. Jézus Krisztussal van lehetőségem győzni a bűn, a hústest kötelékei, a vissza-visszatérő bűnök nyomorúsága felett! Amint haladunk az úton előre, az életünk korszakokban telik. Amikor az ember megtér, a teljes életét adja oda Jézus kezeibe. De ahogy egy újabb korszak jön, a maga sajátosságaival, ezt újra és újra meg kell tenni. Új és új jelenségekkel, bűnökkel kell szembenézni, olyanokkal, amiket korábban még nem láttunk, és nem láttunk bűnnek. Van, amikor könyörgésünkre azonnali szabadulást kapunk! Van, amikor igen sok bukáson, könyörgésen, harcon át, egészen a vérig kell ellenállnunk, és ezek után kapunk szabadulást. És tudomásul kell venni, hogy lesz, amitől a testi halál szabadít majd meg, amikor levetjük ezt a testet, s vele együtt mindent, ami Ádámhoz kötött általa. Ha ezeket tisztán látjuk, akkor fogunk tudni harcaink közepette is élhető és jóízű keresztyénséget élni, felmutatni!

- Ádám és Krisztus. Együtt bennünk. Régi természet, új természet.Valaki ezt így mondta, tudom, hogy sántít, mégis igaz: fekete kutya, fehér kutya. Az a hangosabb, erősebb bennünk, amelyiket tápláljuk!


Áldott napot kívánok!

Kiemelt
Legutóbbiak
Archívum
kategóriák
Kövess itt is
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page