top of page

Bibliamagyarázat kávé mellé 3 percbenRóma 12,9-21


Jegyzetek a mai igéhez:


- Pál a keresztyén élet mindennapjaihoz nyújt útmutatásokat a római testvéreknek. Tizenkét olyan tanács áll itt előttünk, amelyek mind a keresztyén életet tükrözik működés közben. Ebből egyet emelünk ki: "Ha lehetséges, és amennyire rajtatok áll, éljetek minden emberrel békességben" (18).

- Nem arra kapunk itt parancsot, hogy tessék mindenkivel, mindenáron békességben élni! Mit mond itt nekünk Isten? Azt mondja: tudom, hogy vannak emberek, akikkel egyszerűen nem lehet békességben élni. És ez lehet, - lehet! - hogy nem a ti hibátok. Ezért: ha lehetséges, és amennyiben rajtatok áll, éljetek minden emberrel békességben. Ha lehetséges. Mert vannak emberek, akiket nem lehet megelégíteni, megbékíteni, érzelmileg kielégíteni, akiknek semmi sem elég. Bármit tesz az ember, azt látja, hogy nem tud jót tenni, olyat, amivel egyensúlyban tarthatná a kapcsolatukat. Ismerünk ilyen embereket? (Adja Isten, hogy mások ne ilyennek ismerjenek bennünket!) Sok esetben tárjuk szét a kezünket, és mondjuk ilyen bajkeverőkre gondolva: én nem akarok vitákat, veszekedést, súrlódásokat vele, mégis megtörténnek! Maga az Úr is látja ezt, és elénk is adja igéjében, hogy vannak, akikkel egyszerűen nem lehet békességben élni, bármit is tesz az ember. Ezért mondja az ige: ha lehetséges. Mert van, amikor nem lehetséges. Ezért mondja: amennyiben rajtatok áll. Mert mások reakcióit nem kontrollálhatom. De a magamét igen. Ezért, amennyire rajtatok áll. De miért akarja Isten, hogy békességben éljünk másokkal? Azért, mert a tapasztalatok szerint a békétlenségnek, a kapcsolati konfliktusoknak legalább három olyan romboló „hozománya” van, amelyek nagyban befolyásolják az ember életét. Mik is ezek?

a/ A békétlenség megrontja az Istennel való közösségemet. Mert ha a másik emberrel, vagy többekkel is konfliktusom van, az kihat az Úrral való kapcsolatomra is. A Biblia ezt számtalan helyen hangoztatja. Az 1János 4,20-ban olvassuk: „Ha valaki azt mondja: Szeretem az Istent, a testvérét pedig gyűlöli, az hazudik”. Tiszta beszéd. Mert nem lehet az, hogy valaki nincsen békességben, harmóniában az életében jelenlevő emberekkel, úgy, hogy bizony az rajta állna(!), de békességben legyen Istennel. Ez lehetetlen. Maga a nagy parancsolat mondja: „Szeresd az Urat, a te Istenedet (…) és szeresd felebarátodat, mint magadat”. Ezért ha az ember nem törekszik megtenni mindazt, ami rajta áll, hogy békességben éljen a körülötte élőkkel, ha folyamatosan kezeletlen konfliktusokat hagy nyitva maga körül, ezzel sérül az Istennel való kapcsolata is.

b/ A békétlenség bezárja az eget az imádságaim előtt. Egyszerűen nem találnak meghallgattatásra azok. Mikor a lezáratlan konfliktusok, a magam hibájából, keménységéből, konokságából, ki tudja miért fennálló konfliktusok jelen vannak a mindennapjaimban, képtelen leszek a rendszeres, mély, gyümölcsöző imaéletre. Csak egy bibliai példa erre is: az 1Pét 3,7-ben olvassuk, Péter a férfiaknak mondja: adjátok meg a tiszteletet a feleségeiteknek, mint a gyengébb félnek, ne legyetek durvák, erőszakosak, legyetek megértők, gyengédek, hogy „a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba”. Azt jelenti ez, hogy ha konfliktusom van a feleségemmel, és az rajtam áll, ne reméljem Istentől, hogy meghallgatja az imádságaimat! Mert megtörténik, hogy megyünk a templomba a párunkkal. Az autóban, vagy a villamoson, buszon összevitatkozunk valamin, felforr a levegő, beáll a mosolyszünet. De azért majd a templomban, a gyülekezetben fennhangon dicsérjük az Urat, és könyörgünk hozzá. Ez nem megy. Először rendezni kell a konfliktust, utána emelhetünk tiszta kezeket az ég felé. Miért? Isten azt mondja: ne feledd, ha nem törekszel harmonikus kapcsolatra másokkal, velem sem ápolhatsz harmonikus kapcsolatot! Mert ha szeretetlenül viselkedünk másokkal, hogyan élhetnénk közben egy pillanatig is békességben a szeretet Istenével. Azzal, akiről ezt mondja a Szentírás: „az Isten szeretet”.

c/ A békétlenség másokkal, a konfliktusok megrabolják a boldogságunkat. Aki rendezetlen konfliktusokkal él együtt, az ezzel egy időben nem lehet boldog. Érzelmileg ép, mentálisan egészséges ember erre képtelen. Hiszen ha a konfliktusok belépnek a főbejáraton, a boldogság kis idő múlva távozik is a hátsó ajtón.


Ezért "Ha lehetséges, és amennyire rajtatok áll, éljetek minden emberrel békességben"!


Áldott napot kívánok!Mai igeszakaszunk:


9A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, 10a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, 11a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. 12A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. 13A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. 14Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok. 15Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. 16Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. 17Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. 18Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. 19Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” - így szól az Úr. 20Sőt, „ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére.” 21Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.


Forrás: www.szentiras.hu Magyar Bibliatársulat új fordítású Bibliája

Kiemelt
Legutóbbiak
Archívum
kategóriák
Kövess itt is
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page