top of page

Bibliamagyarázat kávé mellé 3 percbenRóma 13,11-14


Jegyzetek a mai igéhez:

- ebben a szakaszban valami olyan jelenik meg, ami eddig nem került színre a Római levélben: az idő sürgetése, méghozzá Jézus második eljövetelével kapcsolatosan. Az első századi gyülekezetekben napi valóság volt a paruzia, azaz, a Krisztus eljövetelének felfokozott várása. Mivel pedig az időt nem lehet tudni, hogy mikor jön el, ezért a hívő ember egyetlen módon reagálhat erre, hogy mindenkor készen áll a fogadására! Az idő szorítását Pál ezzel a nagyon eleven képpel szemlélteti, hogy minden nappal közelebb jön az üdvösség, az örökkévalóság, azaz Jézus Krisztus visszajövetele. Vajon bennünk, húsz évszázaddal később él-e, mennyire él a Krisztus visszavárása? Mi már a római keresztyénekhez képest húsz évszázaddal közelebb vagyunk az üdvösséghez, Jézus visszajövetele napjához! Ezért igen fontos üzenete ez a mai szakaszunknak: én készen állok-e?

Kedves Olvasó! Ez az írás ezt a címet viseli: "Bibliamagyarázat kávé mellé 3 percben". Van, amikor belefér 3 percbe, van, mikor hosszabb egy lélegzetvétellel. Három, öt, tíz elröpülő, perc az életünkből. A rohanó mindennapjainkból. Annak az igéje mellett, akiről az egyik jól ismert ének ezt tartja: "Minden múló perc hozzád visz közel..." A Krisztus elé készülésünknek a része ez a három, öt, tíz perc. Igéje mellett eltöltött minőségi idővel jelezzük felé: várlak téged! Ha jössz, én itt vagyok! A sürgős és a fontos feszültségében billeg rohanó és zilált életünk. Mi a sürgős, mi a fontos? Annak tükrében, hogy minden nappal közelebb vagyunk az üdvösséghez, az örökkévalósághoz, a Krisztus megjelenéséhez, az elé álláshoz. Vajon ma mi a sürgős, és mi a fontos?

- Ne felejtsük: többek között a sürgős és fontos feszültségéből nő ki a keresztyén életszentség. Nem magától, hanem az istenkapcsolatból fakadó szentségtörekvésből. E tekintetben a rómaiakat hat dologra intette Pál: kerüljék a dorbézolást, a részegeskedést, a szeretkezést? Itt azért szükséges megállni, hogy félre ne értsük. Az egyébként pozitív töltetű szeretkezés kifejezés itt ebben a szövegben erkölcstelen, házasságon kívül történő szexuális együttlétet jelent. Hiszen a koité kifejezés szó szerint ágyat jelent. A többletjelentése pedig ez: tiltott ágyak utáni vágyakozás. Említi még a kicsapongást. Az eredetiben ez inkább szégyentelenségre utal. Az aselgeia szó azt jelenti, amikor valaki nem szégyelli a rosszat. Nem érdekli az, hogy ki látja azt, amit művel. Látványosan kicsapong. Szól még a viszálykodásról; az eris szó tulajdonképpen szentségtelen versengést jelent. Az utolsó az irigység. Zelos, azaz irigy az az ember, aki örökösen elégedetlen azzal, amije van, és a más tulajdonának nem tud csak akkor örülni, ha ő is birtokol olyat, ami a másiknak van. Ha nincs neki, akkor nem tud a másikénak örülni. Ha átgondolom a életem mostani szakaszát, mi az, amit a visszatérő Jézus elől azonnal el kellene takarítanom magamból?

- Ez az igeszakasz volt az, amely által Isten első ízben szólt Augustinushoz, s ez vezetett az ő megtéréséhez. A Vallomások 12. részében írja le, amint tépelődve, magát vádolva jár a kertben föl-alá, míg meg nem hallotta a kislány vagy fiúcska hangot a szomszéd helyiségből: Tolle, lege! - Vedd és olvasd! Erre a biztatására felütötte az ott levő, Pál írásairól szóló könyvet, és az egyik, ami benne rögvest a parázna, kicsapongó, tiltott ágyakban fetrengő világfi, Augustinus szeme elé került, ez a mai szakasz volt. Így tért meg. Isten igéje megtalálta őt. S. T. Coleridge, a költő, azért jutott hitre a Biblia ihletettségét tekintve, így mondta: "Mert mindig megtalál engem." Isten igéje mindig megtalálja az emberi szívet! Ez a mai ige téged miben talált meg az eljövendő Krisztus elé vezető úton?


Áldott napot kívánok!


Mai igeszakaszunk:


11De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk: 12az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. 13Mint nappal illik, tisztességben járjunk: nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, 14hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.


Forrás: www.szentiras.hu Magyar Bibliatársulat új fordítású Bibliája

Kiemelt
Legutóbbiak
Archívum
kategóriák
Kövess itt is
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page