top of page

Bibliamagyarázat kávé mellé délidőben


“Minden istentelen elfut, az igazak pedig bátrak, mint az ifjú oroszlán.”

Példabeszédek 28,1

Sok-sok kincset érő mondat, bölcsesség rejlik a mai részben is. Néha elgondolom: ha minden mondatot végig magyaráznánk, hány polcra való könyv kerekedne ki abból? Micsoda kincsestár? Mivel a mi határaink szorosak, ezért ma is csak egy mondatot emelünk ki, a legelső verset: “Minden istentelen elfut, az igazak pedig bátrak, mint az ifjú oroszlán.” Jogos lehet kérdés a mondat második felével kapcsolatban, hogy vajon miért bátrak az istenfélők, mint az ifjú oroszlán?

Ki a bátor? Azt gondolom, hogy nem az, aki nem fél, hanem az, aki akkor is azt teszi, ami helyes és Isten szerint való, amikor fél! Itt újra adódik a kérdés: mi vagy ki teszi képesség erre az embert? Képessé arra, hogy ne meneküljön ki helyzetekből. Hogy beleálljon konfliktusokba, hogy merjen megszólalni, ha kell? Képviselje az érdekeit úgy, hogy közben a másik fél érdekei is a szeme előtt vannak? Képessé arra, hogy megszólalásával, kiállásával sebezhetővé tegye magát? Képessé arra, hogy a bukást is vállalja, a sérülést, akár a nehéz reakciókat is, mint választ a maga bátorságára, vállalására? Hogyan válik képessé erre az istenfélő, azaz a hívő ember?

Minderre az Úr képesíti az Ő gyermekeit. A bátorság kulcsa az Úr személye, valóságos jelenléte, mint igazodási pont a hívő ember életében. Igazodási pont, ami az identitását meghatározza. Mit jelent ez? Ameddig az Úr nincs jelen az életedben, addig nincsen objektív külső igazodási pontod. Valóban csak belső igazodási pontjaid vannak: önmagad, és jobban-rosszabbul mindaz, amit emberi környezetedből mintáid szerint magadra szedtél vagy kiépült benned. Ha a megtérés és az újjászületés által Jézus Krusztus lakozást vesz az életedben, megszületnek ezek az objektív, külső igazodási pontok, az Ő személye, Lelke munkája, Igéje által. Legfőképpen jelenléte által.

Ha az Úr lesz az egyetlen, objektív, külső igazodási pontod, azaz, ha hozzá kezdesz mérni mindent, ha az ő véleménye nyom a latba a leginkább, akkor sok dolog megváltozik. Sok mindenre szabaddá válsz, amire azelőtt nem voltál szabad. Szabaddá válsz arra, hogy elengedd az igazadat. Egyszerűen nem kell, hogy mindig igazad legyen! Miért? Mert a békességed, boldogságod, személyiséged stabilitása nem ettől függ, hanem az Úr jelenlététől, szavától. Mondhat akárki, amit akar. Ha az Úr szeret, igazol, cáfol, kiigazít, akkor megvan mindened, ami a stabilitáshoz kell. Nincs szükség rá, hogy mindig igazold magadat. Szabaddá válsz arra, hogy elismerd a hibáidat. Nem kell örökösen falazni, tökéleteset játszani. Miért? Mert az Úr, a külső igazodási pontod, a garanciád úgy fogad el, ahogy vagy - tökéletlenül. Azzal együtt, hogy nem hagyja, hogy az maradj, de sohasem aláz meg érte, hanem betölt önmagával, és képessé tesz a változásokra. Ebben aztán öröm és valós mozdulások vannak. Nincs szükség rá, hogy mindig tökéletesnek látszódj. Szabaddá válsz arra is, hogy sebezhetővé tedd magadat. Arról van itt szó, hogy ha az Úrban, az Úrral biztos, állékony kapcsolatod van, akkor nem fogsz félni a másik embertől. Stabil, érzelmileg kiegyensúlyozott emberré tesz ez. Bátor emberré. Akkor is, ha olyan cselekvésre, viszonyulásra késztet az Úr bizonyos helyzetekben, amiből legszívesebben menekülnél!

Ameddig nincsen meg a külső igazodási pont, Jézus Krisztus személye, Lelke ereje, igéjének mérőpontjai, az ígéreteiből származó garanciák, addig javarészt a félelem fog vezérelni. Sohasem fogod magadat sebezhetővé tenni, megnyitni mások felé. illetve bizalmat szavazni, és vállalni azt is, hogy sérülni fogsz a megnyílás során. De tudod, hogy ennek nincsen más útja. Mert ha nem ismersz jól engem, és nincs alapod, bátorságod egészséges kapcsolatra törekedni velem, félni fogsz tőlem.

S ez egy iszonyú dilemmát takar, miszerint vágyunk kapcsolatokra, de félünk megteremteni azokat, félünk kinyílni mások előtt. Vágyunk intimitásra, de félünk sebezhetővé válni, őszintének lenni, holott ez az egyetlen útja-módja az intim kapcsolatok létrejöttének. S ez nem csupán szexuális intimitást jelent, hanem szívtől-szívig való kapcsolódást, megértést, kinyílást egymás felé. Vágyunk az elfogadásra, de félünk az elutasítástól. S ezek, az életünk kapcsolódásai befolyásolják azt, hogy kik vagyunk. Az identitásunkat. Ha Jézus a mi életünk tartalma, legfőbb kontrollszemélye, akkor minderre szabadokká leszünk. Bátrak, mint az ifjú orosz!án.

Van végül az identitásnak, a külső igazodási pontból való életnek további, immár fizikai vonatkozása is, mint például a tükörneuron reflex. Isten belénk épített egy idegsejt-reflexet, amit tükörneuron reflexnek neveznek. Ez friss a tudományban, kb. 30 éve tették ezt felfedezést a kutatók, ami arról szól egyszerűen, hogy az ember, alapvető agyi, idegsejtszerű reflexként azt tükrözi vissza viselkedés szempontjából, amit rá tükröznek. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ha valaki a szeretet parancsát követve tükröz folyamatosan, tehát arra rendezkedik be tudatosan a benne élő Krisztus Lelkének ereje által, hogy élje, amit Jézus aranyszabályként mondott: "amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük!" (Luk 6,31), az lassan megtapasztalja a tükörneuron reflex működését. Azaz, mivel az ige ezt mondja: "A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény." (Gal 5,22-23) A szeretet ellen nincsen törvény! Azt jelenti ez, hogy nem tud vele még a legádázabb ellenséged sem mit kezdeni, ha konzekvensen, bátran helyes cselekvést, helyes viszonyulást, az aranyszabály szerinti megközelítést tükrözöl rá. Előbb-utóbb ezt fogja visszatükrözni, mert nem tud ellenállni ennek. Nem tud mit tenni vele. Lehet, hogy nem fog a nyakadba ugrani, de nem lesz képes előbb-utóbb arra, hogy ha te termed felé a Lélek gyümölcseit, akkor arra nem valami hasonlót reagáljon. Lélek és test, erő, bátorság, nyíltság, vállalások.


Mindezekért bátrak az istenfélők, mint az ifjú oroszlán!


Áldott hétvégét kívánok!


Kiemelt
Legutóbbiak
Archívum
kategóriák
Kövess itt is
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page