top of page

Az üdvösség sisakja - az mi?


"Vegyétek fel az üdvösség sisakját is..." Efézus 6,17


Az üdvösség sisakja - mi az? Pál ebben az ikonikus, sokak által ismert részben a lelki fegyverzetről beszél. Elöljáróban csak annyit, hogy Pál ezt - fogságban lévén - az őt őrző pretoriánus katonát látva, mindenki számára érthető módon fogalmazza, mintázza meg. Mit jelent lelkileg fegyverkezni.


1/ Fegyverkezni? Igen. használnunk kell az Isten minden fegyverzetét. A fegyverzet tekintetében amit ennél a kifejezésnél az eredeti szövegben olvasunk így fordítható: „az Istentől ajándékozott teljes felszerelés”. Ezt kell felöltenünk, hogy ebben a harcban győzhessünk. Isten viszont nem azt akarja, hogy a győzelemért harcoljunk. Ő azt akarja, hogy a győzelemből kiindulva harcoljunk. Azaz, abból a győzelemből, amit Jézus aratott a világ fejedelme felett a kereszten. Ha az ő győzelmében részesedik valaki, akkor fog tudni győzni, a benne élő győzelmes Jézus Krisztus ereje által. Ő teheti erre a harcra alkalmassá az embert. Azáltal, ha valaki felölti magára az Isten teljes fegyverzetét. Ennek egy darabja az üdvösség sisakja.


2/ Sokan azt tartják, hogy az üdvösség az valamilyen jövőbeli dolog. A keresztyén ember üdvössége tekintetében, mint az igeragozásban is, vannak bizonyos idők. Hogyan értsük ezt? Úgy, hogy van az üdvösségnek múlt ideje, jelen ideje, és van jövő ideje. Lássuk meg, hogyan.

a/ Van az üdvösségünknek múlt ideje. A keresztyén ember megváltott ember. Jézus ezt mondja: „aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.”(Jn 5,27) Átment. Az új szívet, üdvösséget nyert, megigazított ember, átment a halálból az életbe.

b/ Van aztán az üdvösségünknek jelen ideje. Pál mondja a Filippi levélben: „félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket” (Fil 2,12). Ez folyamatos jelen időben áll. Megtérésünk, megigazulásunk után – mivel a hit cselekedetekben mutatkozik meg – munkálnunk kell a mi üdvösségünket. Nem azért, hogy megkapjuk. Hanem azért, mert megkaptuk. Ajándékba. S ennek nagy ára volt: Jézus Krisztus véres keresztje a Golgotán. Ezért hálából az ember arra törekszik, hogy minél inkább Ura kedvére, mások javára éljen. Ennek része többek között ez: „vegyétek fel az üdvösség sisakját”. Ez a mi felelősségünk. Az üdvösség munkálása jelen időben

c/ És végül van a mi üdvösségünknek jövő ideje is. Pál mondja a thesszalonikaiaknak: "legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét.” (1Thessz 5,8) Az üdvösség reménysége. Ez annak a napnak a reménysége, amikor levetjük majd ezt a tökéletlen testet, és minden vele járó kínt, nyomorúságot, szenvedést, és Isten tökéletességbe öltöztet bennünket. Múlt, jelen, jövő. Megigazulás, megszentelődés, megdicsőülés.


3/ Miért olyan fontos mindez az üdvösség sisakja tekintetében? A sisak volt talán a legfontosabb a római légionárius felszerelései között. Ha a fejét érte baj, akkor az végzetes következményekkel járhatott. S ugyanez igaz lelki értelemben is. Amikor itt a fejről van szó a sisak tekintetében, akkor a keresztyén életnek az intellektuális része kerül előtérbe. A gondolkodás, a dolgok értelmezése, megszűrése. Egy szóval: a józanság. Megőrizni az elmémet a gonosztól. Ahhoz, hogy az ember megvédhesse a fejét, azaz, az elméjét, a gondolatait a kétségektől, a depresszív gondolatoktól, a kétségbeeséstől, a félelmektől, ehhez meg kell tanulnunk kontrollálni a gondolatainkat. Mit jelent ez? Pál mondja a 2Kor 10,5-ben: „minden gondolatot foglyul ejtünk a Krisztus iránti engedelmességre.” Ez pedig nem megy automatikusan. Ehhez szükséges az üdvösség sisakja. Maga az üdvösség. Azért, mert ameddig nem vagy Jézus Krisztusé, ameddig nem vagy az ő nagy családjának a tagja, ameddig vele nincsen személyes kapcsolatod, addig semmiféle védettséged nincsen a Sátán támadásaival szemben. Mert a Sátán nem fél az ember gondolataitól. Ő Isten gondolataitól fél. Ezért szükséges, hogy az ember elméje is védelem alá kerüljön. Hogy képes legyen a benne élő Jézus erejével foglyul ejteni a gondolatait. Milyen jellegű támadások érik az ember elméjét, amelyekkel kapcsolatosan a gondolati kontroll, amit Pál is említ nagyon fontos? Kétféle támadásnak van az ember feje, elméje, gondolatai kitéve:

a/ Külső támadásoknak. Ezek azok, amelyek kívülről bekerülve teszik tisztátalanná az embert. Az ember fején kapuk vannak: száj kapu, fül kapu, és szem kapu. Ezeken ki-, és beáradnak dolgok, amelyek aztán megfertőzik az embert. Főleg a fejét. A gondolatait. Megfertőzik, mentálisan befolyásolják: filmek, a televízió, internet főleg ma már. A könyvek, újságok, amelyeket olvasok, az emberek, a társaság, akikkel időt töltök, akiknek a gondolatait hallgatom, mind hatással vannak rám. Gondolatokat, vágyakat, kívánságot indukálnak bennem, amelyek sokszor szembe mennek bibliai meggyőződésemmel. Ekkor szükséges az üdvösség sisakja. Megkérdezni magamtól: „Kihez tartozom én egyáltalán? Ki vezet, ki és mi befolyásol engem?”

b/ És vannak belső támadások. Sátáni tüzes nyilak ezek, ott belül, az ember fejében. Ezek nem kívülről kerültek be. Ott benn „születtek”. Mik lehetnek ezek? Félelem, kiábrándultság, csalódottság, az erőtlenség kísértése, a működésképtelenség, a "nekem ez úgyeem megy" kísértése, az összehasonlítgatás, hogy "Persze! A nem hívőknek sokkal jobban megy...", a kicsinyhitűség, bizalmatlanság, depresszív gondolatok, lemondás, és sorolhatnánk. Kinek mi. Ezek onnan jönnek elő, ahol a legérzékenyebb, a leginkább fogható és támadható vagy.


4/ Ilyenkor kell felölteni az üdvösség sisakját – a józanságot, hogy megvédje a fejünket, a gondolatainkat, s megtartsa Krisztusban. Mivel véd meg ilyenkor az üdvösség sisakja, mit mond a foglyul ejtett gondolatokat szorongató keresztyénnek a Lélek? Eszébe juttatja, hogy van az üdvösségnek múlt ideje! S mondja: én Isten megváltott gyermeke lettem! Bizonyosan tudom! S arra gondol mindennapi harcai között, hogy van az üdvösségnek jelen ideje: a keskeny út rögös valóság, de az én Uram ezek közül a rögök, tövisek közül is megvált majd engem, s nem próbál felül, semhogy elhordozhatnám. S eszébe jut, hogy van az üdvösségnek jövő ideje is: egyszer eljön az idő, amikor az én Uram kegyelméből tökéletes, teljes megváltásban fogok részesülni!

Ezért nem a sokszor vesztes harcokra, hanem a megnyert háborúra nézek! Amit Jézus nyert meg nekem! Ezért érdemes! Milyen fontos a józanság, az üdvösség felőli bizonyosság, az üdvösség sisakja! Ha valamikor, úgy, most, ezekben a mai időkben mindenképpen!Kiemelt
Legutóbbiak
Archívum
kategóriák
Kövess itt is
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page