top of page

Evangéliumi fátyolborítás

Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre, de aki folyton arról beszél, elszakad a barátjától. Péld 17:9

Úr Jézus, a „fátyolt borít” kifejezés ritkán jelent mást, mint ami gyanút, ingerültséget kelt vagy a szemöldököt felrántja. Visszahőkölünk, amikor a tények elferdítését, a kár lekicsinylését és a hangunk elnémítását tapasztaljuk.

Azonban van egy mód, hogy egymás hibáit, bűneit, gyengeségeit kezeljük, amely evangéliumi szívet kíván tőlünk. Van olyan, hogy „evangéliumi fátyolborítás”, és jobbakká kell lennünk ebben. Ezért ahogy elmélkedünk ezen az igeversen, halld meg a bűnbánatunk és adj nekünk kegyelmet.

Bocsáss meg, amikor úgy döntünk, hogy felfedjük a vétket és sértéssel fegyverkezünk fel a társunkkal, gyermekünkkel, vagy „ellenfelünkkel” szemben, hogy megszégyenítsük, előnyhöz jussunk vagy megnyerjük a vitát. Amikor így teszünk, a megbocsátásunk őszinteségét tagadjuk vele.

Bocsáss meg, amikor felhánytorgatjuk valaki sértését mások előtt imakérésnek vagy iránta való aggódásunk kifejezésének álcázva. Ez általában kicsit több, mint ellelkiesített pletyka – néha rágalmazás.

Bocsáss meg, amikor ismételgetjük magunknak mások hibáit vagy gyengeségeit – táplálva a magunk önigazságát, tüzelve a haragunkat és erjesztve a bosszúvágyat magunkban. Ez soha nincs rendjén.

Bocsáss meg, amikor a saját baklövéseinket és bűneinket ismételgetjük magunknak belemerülve az önmagunk megvetésébe és az ördög kárhoztatásába. Amikor ezt a döntést hozzuk, a Te kegyelmed és megbocsátásod hangjának gombját kikapcsoljuk, és megraboljuk magunkat az evangélium gazdagságától.

Jézus, a véreddel egyszer és mindenkorra fátylat borítottál, eltakartad és elhordoztad a bűneinket. Soha nem fogod felhánytorgatni a bűneinket nekünk vagy bárki másnak. Te vagy a mi tökéletes megbocsátásunk és teljes igazságunk. Halleluja! Változtasd tovább a szívünket és csatornázd a szavainkat a Te dicsőségedre és mások javára. Nagyon is ámen, így imádkozunk a Te szent és szerető nevedben.

(Scotty Smith)

Kiemelt
Legutóbbiak
Archívum
kategóriák
Kövess itt is
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page