top of page

Az evangélium megtöri a szégyenünk erejét


Mennyei Atyánk! Ültesd el ezeknek a bibliai verseknek a jó hírét egészen mélyen, mélyen, mélyen a szívünkbe, mert sokunkat a szégyen megjelölt és megrongált. Az evangélium igazságának erejével gyógyíts és szabadíts fel minket.

Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! Ifjúkorod szégyenét is elfelejted, özvegységed gyalázatára többé nem emlékezel. Ézs 54:4

Minden szégyen eltöröltetése az egyik dolog, amit leginkább várok az új ég és új földön való életben. Soha többé nem érezzük magunkat szégyenteljesnek, csak kegyelem-teljesnek. Soha többé nem emlékszünk a gyermekkorunk megszégyenítő eseményeire, vagy a fiatalkoriakra, vagy a felnőttkoriakra. Soha többé nem érezzük a szégyen bomlasztó és bénító erejét, illetve annak szükségességét, hogy elrejtsük, és palástoljuk valamivel. Halleluja!

Az Írás így szól: „Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg.” Rm 10:11

Csak egyetlen oka van az ilyen reménynek: mert Jézus a teljes súlyát elhordozta a bűneinknek és megtörte a szégyenünk kizsigerelő erejét. Hinni Jézusban bízni az Egyetlenben, akit megszégyenítettek értünk a kereszten – Ő az Egyetlen, aki nem néz le minket a gyengeségeink, illetve a belső bizonytalanságaink miatt, nem fordul el tőlünk, amikor megtörtnek vagy törékenynek érezzük magunkat, vagy amikor fájdalmasan tudatában vagyunk önmagunknak vagy az önmegvetés fájdalmában vagyunk. Sőt, Jézus a kiszolgáltatott meztelenségünkben a kegyelem ruháiba öltöztetett. Halleluja!

A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Rm 5:5

Atyánk, köszönjük, hogy a szégyen nélküli örökkévalóság ígérete nem valami reklám önmagunknak, hanem ez biztos remény. Miközben várjuk azt a Napot, amikor nem lesz többé szégyen, most a Te bőséges szereteted napját éljük. Kitöltötted a szívünkbe a szereteted a Szentlélek által, és továbbra is ezt teszed. Bár a Lélek hangja, miközben tanúságot tesz a szeretettségünkről, kiszorítana minden más hangot, amely nyaggat bennünket, hogy hibásak, nyomorultak vagyunk. Nagyon is ámen, így imádkozunk, Jézus csodával és irgalommal teljes nevében.

(Scotty Smith)

Kiemelt
Legutóbbiak
Archívum
kategóriák
Kövess itt is
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page