top of page

A halál-mentes nap


És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak! Jel 21:4-5

Drága Jézus, soha nem vágytam annyira a „nem lesz többé halál” napra, mint ma. Felmérhetetlen vigasztalás forrása tudni, hogy ez az ígéret megbízható és igaz, mert a Te halálod volt a halál halála. Te a trónodon ülsz, mi pedig a kegyelmedben vagyunk. Halleluja!

Jézus, Te valóban mindent újjá teszel. A feltámadásod egy egészen új rendnek a garanciája és első zsengéje: az új teremtésé. A pusztulás és halál minden formájának örökre vége lesz. Hozd el, Uram, azt a Napot!

Soha többé nem lesz koporsóválasztás valamely szerettünk számára, vagy tegnapi csokrot komposztáló halom. Nem lesz többé ártatlanok halála vagy életrabló járvány. Nem lesz többé megvalósulatlan álmok temetése vagy sós könnyek a szeretett kiskedvenc sírba tétele nyomán. Nem lesz többé környezeti katasztrófa, gyilkosság fegyverrel vagy szóval, sem szociális távolságtartás.

Ezért ahogyan letörlöd a könnyeink, Jézus, tüzeld fel a reményünket és összpontosítsd a látásunkat. A halál vereséget szenvedett, de még nem semmisült meg. Nem lesz többé pusztulás, de még nem most. Bocsáss el bennünket mint a Te népedet, Jézus, a halál árnyéka völgyébe az új ég és új föld első napfelkeltéjének pillantásával.

Jézus, Te teszed a leírt szavakat mesésen igazzá: „Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” (1Kor 15:54–55). Te vagy a sírrabló, Jézus! A mi munkánk Tebenned nem hiábavaló. Nagyon is ámen, így imádkozunk a Te felmagasztalt és lehajoló nevedben.

(Scotty Smith)

Kiemelt
Legutóbbiak
Archívum
kategóriák
Kövess itt is
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page