top of page

Egy ige, egy szó: "jobban szereti" (apját, anyját)


"Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám; és aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám." Máté 10,37-38


Ezek a szakaszok az ún. "nehéz igék" közé tartoznak. Pontosan ugyanez az igerész Lukácsnál, a szó szerinti fordításra törekvő Károli szerint még furcsább: "Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom." (Luk 14,26-27)


Az Újszövetség görög nyelve két szót használ a gyűlölet kifejezésére. Az egyik a stugeo kifejezés. Ez a szó a gyűlölet puszta, nyers kifejezése. Etimológiai eredete érdekfeszítő. Egyesek szerint a Styx alvilági folyóra vezethető vissza a szó gyöke. Ezen a folyón keresztül viszi Charon az alvilágra az odaszállt lelkeket az ókori mitológia szerint. Erre a folyóra – hasonlóan, mint pl. Hadészra is – tettek esküt a régi görögök. A Styxre mondott eskü még az isteneket is kötelezte. Ha valaki megszegte közülük a Styxre tett esküt, akkor kiközösítették az istenek közösségéből, és egy évre elvesztette a nektárját és ambróziáját. Éppen ezért volt az istenek előtt mindenekfelett gyűlölt ez a folyó. Ez a szó egyszer szerepel az Újszövetségben, a Títusz 3,3-ban. Itt tehát nem erről beszél Jézus, hanem a másikről. Hiszen ami itt áll, azt mind Károli Gáspár, mind a későbbi fordítók értelmi fordításban közlik. Hiszen az itt szereplő miseo kifejezés nem csak azt jelenti, hogy utál, gyűlöl, hanem személyt jelölő tárggyal azt is jelentheti, hogy valakit kevésbé szeret, ill. választ. Itt pontosan ez utóbbi szó áll.


Mit jelent ez? Azt jelenti, amivel Jézus feloldja ezt a nehéz kérdést: "aki nem veszi fel a keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám". Ha valaki akkor keresztről beszélt, mindenki tudta, hogy miről beszél. Pontosan tudta Galileában. Amikor a római tábornok, Varus leverte a galileai Júdás-féle lázadást, akkor ezreket feszítettek keresztre elrettentésül a rómaiak az útfeleken. Kereszt = halál, meghalás. Ez élt a fejekben.


Felvenni a keresztet, azt jelenti, élni Jézusnak, és meghalni minden másnak. Élni Jézusnak, és őt szeretni előbb, mindennél és mindenkinél. Őt szeretni nem rózsaszínű érzésekkel, hanem azzal, hogy gyakorlatilag belül meghalok mindannak, ami Jézus Krisztus gyermekeként már nem én vagyok. Meghalok, azaz nemet mondok mindenre és mindenkire - nem nyers útálattal, hanem a választás szabadságával: ha Jézus és bárki, ha Jézus és bármi között választani kell, akkor Őt választom! Mivel Lelke bennem él, ezért tudom is Őt választani, mert a Szentlélek képessé tesz erre a választásra.


De hát mégis, miből fakad az alapkészség, amit a Lélek döntéssé formál Jézus mellett? "Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél?" (János 21,25) Jobban szeretni; ez az alapkészség, ezt végzi el, ezt erősíti a Szentlélek menet közben bennem és benned. Jézust választani csak úgy lehet, ha jobban szereted Őt bárminél, bárkinél. Ahogy egy híres magyarázó (Ellicott) mondja: "Ahol két érzés egymásnak feszül, ott a gyengébb érzelem alul marad..." Az alapkészség menet közben, a megnyert csatákban, a jó választások során, s az ezek mentén formálódó intimitás nyomán, a Jézus Krisztussal való egészen személyes szeretetközösség erősödése nyomán alakul ki bennünk. S minél inkább megéljük, hogy ha két érzés, vágy ütközik, a Jézusra való vágy, az Ő helyeslése, az Ő társasága, jelenléte, az Ő jótetszése többet jelent. Így születik és erősödik a választásra való alapkészség. A kereszt felvételére való készség.


Felvenni a keresztet azt jelenti, hogy minden döntési helyzetben, ahol két érzelem, vágy egymásnak feszül, ahol mennél valamerre másfelé, mint amerre a keskeny út vezet, tennél szívesen valami mást, mint amire a Lélek békességet ad, képviselnél kényelmesebb véleményt, olcsóbb áron, mint amibe a Jézushoz való ragaszkodás kerülne, ott inkább Jézust választod. Hála Istennek, hogy bár titok ez, mégis élet! Mégis valóság! Élhető valóság! Jézust jobban szeretni, Lelke erejével, választani, nemet mondani egyszer, és igent mondani másszor - igent Rá, és csak rá! Ma is...Kiemelt
Legutóbbiak
Archívum
kategóriák
Kövess itt is
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page