top of page

Egy ige egy szó: "képmutatók"


"Képmutatók! Az ég színét meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?" Máté 16,3


Mai Kalauz igénk az Újszövetségből Jézus egyik újabb ütközését mutatja a farizeusokkal. Ekkor hangzik el mai kiemelt szavunk, amikor Jézus ezt mondja nekik: "Képmutatók!" Miért nevezte őket így, és mit jelent ez?


Miért nevezte őket képmutatóknak? Az a körülmény, hogy a farizeusok és a szadduceusok összefogtak és együtt jöttek Jézushoz jelt kérni azt mutatja, hogy nem tiszta szándék vezette őket. Mivel Jézus nem sokkal azelőtt tett egy csodát a vak és néma ördöngös meggyógyításával, ezért a farizeusok azt fejezték ki a követelésükkel, hogy mindazt amit eddig láttak, elutasítják, mint messiási jelt. A “gonosz és parázna nemzetség” jelzővel válaszában Jézus azt mondta ki, hogy a gonoszságukból fakadó hitetlenségük miatt hiába tenne bármit, mégsem fogadnák el, és nem hinnének. A természet jeleiből tudnak ítélni, de a messiási jelekből nem akarnak. Jézust Belzebub szövetségesének mondták, elkövették a Szentlélek káromlását többszörösen, mert tudatosan ellene szegültek az őket ezek által a jelek által Jézus Messiás voltáról meggyőzni szánédkozó munkájának. S marad csak a Jónás jele. Amikor Jézus maga válik majd jellé. De akkor nekik már késő lesz. Miért nevezte őket Jézus képmutatóknak? Azért, mert teljesen más volt a szívükben, mint amit a szájukon.


Mit jelent a képmutatás a Bibliában? A profán görög hüpokritész színész, hüpokrineszthai színészkedni kifejezések átvitt értelmű és a bibliai görögben erősen negatív töltésű használata a színészkedő magatartást jelöli, amely a szív igazi, belső valóságát külső cselekvésekkel akarja elrejteni. Ez a szó a görög színházat hozza tehát közel. A hüpokritosz, a színész, azért hüpokritosz, mert képet tartott maga elé, aki nem ő volt. Ő maga, az arca elé tartott, s a közönségnek mutatott kép mögött játszotta el a szerepét. Ebből ered a képmutatás kifejezésünk. Képmutatás az, amikor mást mutatsz magadról, és mást is beszélsz, mint aki valójában vagy. Keresztyén kontextus szerint: amikor Istenhez az ember csak szájával közeledik, a szíve azonban távol marad tőle (Jer 12,3). Szava és tettei között ellentmondás van, mert Isten akarata cselekvésének hiányát a külső kegyes látszat mögé, jól csiszolt, biblikus panelek mögé rejti. Ez a farizeusok kovásza.


Szó és tett. Idea, s empíria. Elv és tapasztalat. Minden emberi "izmusban" (fasizmus, kommunizmus, liberalizmus) amelyre az emberek töbsségének az életszemlélete koronként felépült, ez a kettő elcsúszott egymás mellett. Az idea nem fedte le az empíriát. Az elv a tapasztalatot. Márpedig ahol a tapasztalat nem fedi, igazolja az elvet, ott élheteltnné válik az élet. Ezt látjuk ma is. De ez igaz a mi hitünk szempontjából is: ha amit élünk, nem fedi le azt, amit hirdetünk, élhetetlenség áll fel. Ezt, hogy élhetetlenség, így is mondhatjuk: bortánkozás. Mert mások, a kívülállók, sokkal jobban tudják, hogy nekünk hogy kellene keresztyénnek lennünk, mint gondolnánk. S a világ - jogosan - hitelességet vár! Képmutatásunk botránkoztat sokakat, és tart távol másokat Istentől, és azt mondják: ha ez a keresztyénség, köszönöm szépen, nem kérek belőle! És igazuk van. Csak az nem a keresztyénség, pusztán annyi, amit mi élünk meg annak!


A hiteles keresztyénség az a képmutatás nélküli magatartás, amikor egybeesik az, amit valaki gondol és mond, mond és tesz. Amikor nincs szakadék a szép szavaink, buzdító szónoklataink és a hétköznapi cselekedeteink és mindennapi életünk között, hanem ez az utóbbi szemlélteti az előbbit. Sőt, előtte jár az előbbinek, a beszédnek.


Engedjük le hát a kezünkből a színházi maszkot, az életünk bármely területe elé tartjuk is fel azt. Engedjük, hogy az Evangélium átjárja azokat a területeket, gyógyítsa azokat, hogy az életünk minden területén azok lehessünk, tiszta szívvel, akiknek Isten elhívott: sebeinkkel, és erényeinkkel együtt, hitelesen vállalva önmagunkat - Jézus Krisztus megváltott gyermekei! Benne minderre: maszkjaink el- és leengedésére a Lélek képessé és erőssé tesz!Kiemelt
Legutóbbiak
Archívum
kategóriák
Kövess itt is
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page