top of page

Múltbeli, jelenbeli és jövőbeli kegyelem


Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. (1Pt 1:13)

Mennyei Atyánk, kezdettől fogva végig Te mindig és csakis kegyelemteljes módon bánsz velünk – mindazáltal, aki Jézus, és amit tett és tesz. Kegyelmedből egy bensőséges életre teremtettél bennünket önmagaddal, és hogy a Te világodban munkálkodjunk.

Kegyelemből feltámasztottál minket új életre Jézusban – megmentve bennünket a haláltól, a lázadástól és önmagunktól. Kegyelemből Te kapcsolatban vagy velünk minden nap minden pillanatában – és szuverén vagy az örömeink és a bánataink felett. Kegyelemből Te gyógyítasz és szabaddá teszel bennünket. Ezért a kegyelem gazdagságáért, amiben részünk van, dicsérünk, áldunk és imádunk Téged.

E szerint az ige szerint a jövőnket a kegyelem teljessége határozza meg. Halleluja! A rész szerinti kegyelem utat ad az egészben való kegyelemnek. A nagylelkűséged és a hűséged feneketlen, Atyánk.

Így mint a Te szeretett gyermekeid – teljes bocsánatban és igazságban részesek Krisztusban – „teljes bizonyossággal reménykedünk” abban a jövőbeli kegyelem Napjában, miközben továbbra is bízunk Benned a napi kegyelemre nézve. Köszönjük, hogy már mindent ideadtál, ami szükséges, hogy a Te dicsőségedre éljünk és szeressünk (2Pt 1:3).

Ebben a mostani időszakban kegyelmedet kérjük, hogy bölcsek, türelmesek és szeretetteljesek lehessünk a COVID folyamatban levő valósága közepette. Egyaránt kegyelmedet kérjük, hogy lássuk, bánkódjunk miatta és megtérjünk a fanatikus vakbuzgóságból, az előítéletekből és a fajgyűlöletből, ami jobban jellemez bennünket, mint ahogy annak mi tudatában vagyunk.

Atyánk, őrizz meg bennünket, hogy visszaessünk (vagy visszalépjünk) az evangéliumi lelkiségtől a teljesítmény alapú életre. Ne engedd, hogy valami olyasmivé tegyük a kegyelmedet, ami nem – engedéllyé arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk a Te igédet és útjaidat. A múltbeli, jelenbeli és jövőbeli kegyelmed által tegyél bennünket egyre inkább olyanná, mint Jézus, Atyánk. Nagyon is ámen, így imádkozunk Jézus fönséges és kegyelemteljes nevében.

(Scotty Smith)

https://www.thegospelcoalition.org/blogs/scotty-smith/past-present-and-future-grace-2/

Kiemelt
Legutóbbiak
Archívum
kategóriák
Kövess itt is
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page