top of page

LELKI ÉLET

A görögöknek az olimpiai játékokon volt egy különleges versenyük: a fáklyás futás. Ezen a versenyen nem az győzött, aki elsőként ért a célba. Az győzött, akinek a kezében levő fáklya végig égve maradt futás közben. Mi itt, az Ildikó téren, Jézus Krisztusért égő fáklyával a kezünkben szeretnénk végigfutni életünk teljes távját.

IGEHIRDETÉSEK

Kövess minket

  • YouTube Social  Icon

-on

Igehirdetések

AJÁNLÓ      Ezen a felületen hasznos, elgondolkodtató tartalmakat, linkeket, könyveket, videókat ajánlunk.

A világ állapota 2016 - magyar felirattal

                https://vimeo.com/211440429

Reggelek a Királyok két könyve mellett

Martoni Molnár Sándor: Reggelek a Királyok két könyve mellett

Az ószövetségi történeti könyvek olvasásakor több idő, odafigyelés, elcsendesedés kell ahhoz, hogy megértsük azoknak nekünk szóló és mára szóló üzeneteit. Lelkipásztorunk tollából ez a könyv segít abban, hogy naponként olvasva a Királyok könyvét, eljusson hozzánk annak eleven és elevenítő üzenete. Kapható az iratterjesztésben.

Jézus meséskönyve a Biblia

"Isten azt írta: szeretlek. Fölírta az égre, ráírta a földre, beleírta a tenger hullámaiba. Mindenhova odaírta! Isten azért teremtett mindent a világon, hogy - akár egy tükörben - megláthassuk őt, és a szívünk dalolni kezdjen. (...) Isten ezt szavakká is formálta, könyvet írt belőle, és elnevezte Bibliának." - részlet a bevezetésből. (Koinónia Kiadó)

Sally Lloyd-Jones:

            Jézus meséskönyve, a Biblia - Ott rejtőzik minden történetben

Ez a Biblia úgy dolgozza fel a Biblia legfontosabb történeteit, hogy közben bemutatja, hogyan ível át minden történetben Isten nagy, világmegváltó terve, Isten mélységes szeretete. Nem csak gyerekeknek, hanem keresőknek, Jézust megismerni akaróknak is ajánljuk. Vigyázat, tele van szeretettel!

            Isten üzenetei édesanyáknak

Gyönyörű, varázslatos képekkel illusztrált bibliai igerészek Édesanyáknak, amelyekből bátorítást, tanácsot meríthetünk. Szeretettel ajánljuk anyák napjára is. Kapható az iratterjesztésben, 2700 Ft.

Ajánló
Különleges alkalmak

Különleges alkalmaink

Kávés-teás istentisztelet

Havi egy alkalommal együtt maradunk istentisztelet után, és kávé, tea, sütemény mellett beszélgetünk, ismerkedünk egymással.

Merre tovább

Külső-Kelenföld?

Március egyik vasárnapját a közös együttgondolkodásnak szenteljük. Értékeljük az előző évet, és meghatározzuk a következő időszak irányát, majd együtt ebédelünk.

Farmeros istentisztelet

Ez az a nap, amikor mindenki, még a lelkipásztor is farmert visel, és az énekeinket zenekar kíséretével kivetítőről énekeljük. Közösen ebédelünk a végén.

Pünkösdi

istentisztelet

Pünkösd hétfőjén, ha az idő engedi, az úrvacsorás istentisz-teletet a szabadban, általában Kamaraerdőn tartjuk. Az ebéd bográcsban fő meg.

Ifjúsági

istentisztelet

Ifjaink igeolvasással, imádsággal szolgálnak az istentiszteleten, amelynek a hangvétele, témája is fiatalos.

Többgenerációs Gyülekezeti hétvége

Gyülekezetünk apraja-nagyja október elején kivonul egy közös lelki hétvégét eltölteni Balatonszárszón.

A karácsonyi történetet sokféleképpen el lehet mondani. Gyermekeink kreatív módon meglep-nek bennünket minden évben, hogy mindenki-nek felragyogjon a mennyei fény.

Advent

A karácsonyi ünnepkörben kézműves alkalmak, zenés áhítat, koncert, adventi vásár, gyermekfoglalkozások teszik különlegessé az ünnepi készülődést kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

Karácsonyi gyermekműsor

Házaskör Plusz

Kivel jársz együtt, Jézussal vagy a stresszel?

Házaspárok, jegyesek számára a házassági kapcsolatról. Gyermekmegőrzéssel.

Ebben az évben havi egy alkalommal Isten felénk nyitásáról és a mi Isten felé való közeledésünkről szól az igehirdetés vendég igehirdetők tolmácsolásában

Filmklub

Alkalmanként közösen nézünk meg filmeket, és azok üzenetét keresztyén szemszögből gondoljuk végig.

Koncertek

Különféle zenei stílusú koncerteket, zenés áhítatokat szervezünk minden korosztály számára, hiszen a zene is Isten gazdagságából adott ajándék.

Nyitott ajtók sorozat

Ifis húsvéti       

virrasztás            

Ifjaink Nagypéntek estéjén együtt maradnak, és közös, éjszakába nyúló program keretében jönnek közel hozzájuk a nagyheti események és a húsvét lelki üzenetei.

Foltvarró kör

Közösségépítésre sokféle eszköz van. Havonta gyűlnek össze az érdeklődők, és szép dolgok alkotása mellett  beszélgetnek. 

Gyógytorna

Isten teremtményeiként test és lélek vagyunk. Fontos a teljeskörű karbantartás. Anyukák kisgyermekeikkel gyógytornász anyuka vezetésével tornáznak. Hamarosan idősek számára is indítunk gyógytornát!

Nyári táborok

A nyár nem telhet el csendes-hetek, hosszú hétvégék nélkül, ahol intenzíven szólhat hozzánk Isten az igemagyarázatokon és a közösségen keresztül. Komoly

                     hitbeli elmélyülésre

                                   van lehetőség

                                         ezeken a

                                              napokon.

Húsvéti és karácsonyi játszóházak

Ünnepet megelőzően, amikor olyan sok a teendő otthon, a gyermekek számára kézműves foglalkozással, bábelőadással egybekötött játszóházat szervezünk. Szeretettel várunk

minden gyermeket.

Az alkalom ingyenes.

Gyermeket nevelni nem könnyű. Ehhez nyújtanak segítséget szakértő előadóink, és a fórumbeszélgetés. A gyermekmunkások és a Házaskör Plusz szervezésében.

Szülői Esték

Kirándulás

A közösség épülésére és hogy élvezzük, amit Isten teremtett:

 fiatalos, családbarát, és többgenerációs kirándulásokat szervezünk évente többször. 

Fotókiállítás

Valljuk, hogy a szépség Istenről beszél úgy, ahogy szavak sokszor nem képesek. Időről-időre ezzel is  arra csodálkozhatunk rá, hogy minden öröm forrása Isten maga.

KÉPEKBEN

Reformáció 500 kiállítás

Reformáció 500 kiállítás

Reformáció 500 kiállítás Külső-Kelenföldön. Bába Ágota (a tárlat egyik alkotója) tablói Szőnyi László fényképein.

Bárka, IFI hétvége

Bárka, IFI hétvége

Bárka, IFI hétvége

Csillagpont 2015

Csillagpont 2015

Describe your image.

Farmeros Istentisztelet 2015

Farmeros Istentisztelet 2015

Describe your image.

Gyermekek karácsonya 2015

Gyermekek karácsonya 2015

Describe your image.

Házaskör Plusz 2015

Házaskör Plusz 2015

Describe your image.

Ifjúsági Istentisztelet 2015

Ifjúsági Istentisztelet 2015

Describe your image.

Konfirmáció 2015

Konfirmáció 2015

Describe your image.

Reformáció 500
Bárka, Ifi hétvége 
Csillagpont
Gyermekkarácsony
Konfirmáció
Ifi istentisztelet
HázaskörPlusz
Farmeros IT 
Képekben
Munkatársképzés

Munkatársképzés

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. 

Máté 9:37-38

Egy egészséges gyülekezet velejárója, hogy lelki vezetőkre van szükség. A vezetőképzőt azzal a szándékkal indítottuk, hogy a szolgálóinkat tudatosan szeretnénk felkészíteni, és vágyunk, hogy tíz év alatt száz jól képzett, elkötelezett vezető nevelődjön ki, akiknek a szolgálata hatására még többen beállhatnak Isten országa építésébe, és közösségünk még hatékonyabban érheti el azt a közeget, amelyben él.

Isten minden közösségben elhelyezett olyan ajándékokat, amelyek aktivizálódhatnak, ha előhívja ezeket a felkészítés és a szükség. Valljuk, hogy a gyülekezet nem egy egyszemélyes történet, ahol van egy hős lelkész. A bibliai modell szerint ugyanis a klérus feladata a szenteket felkészíteni a szolgálat végzésére (vö. Ef 4:11). Mi ezt próbáljuk tenni. Másfél napos vagy háromestés kurzusok keretében dolgozunk fel egy-egy témát, amiben fejlődni szeretnénk. Az eddigiekben integritásról, érzelmi intelligenciáról, induktív bibliatanulmányozásról, keresztyén vezetésről volt már szó.

„A hosszú távú képzés lehetőséget ad arra, hogy időről időre együtt tanuljunk a többi szolgálóval. A megszerzett tudás mellett az együtt töltött idő és a közös élmények révén emberi kapcsolataink is alakulnak, mélyülnek.” Csányi Ildi, a diakóniai csoport vezetője

„Valahogy minden képzés után az az érzésem, milyen jó lett volna három évvel ezelőtt hallani minderről, mert akkor megannyi helyzetből talán jobbat tudtam volna kihozni. De éppen ez ad reményt arra, hogy a következő három évben is bőven lesz lehetőségem gyakorolni a tanultakat." Pusztai Gábor, presbiter, a Bárka kör vezetője

http://www.parokia.hu/v/13729/

bottom of page