May 28, 2020

"Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás tovább szakítja a ruhát, és még nagyobb lesz a szakadás." Máté 9,17 

Ezt a szót, még inkább kifejezést, amit ma kiemeltünk a napi igéből, akkor értjük meg jól, ha megértjük, hogy milyen üzenetet szánt az ere...

May 27, 2020

De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. 2Kor 2:14 

Úr Jézus, halleluja… Te vagy a szív nagy harcosa. Eljöttél, hogy megbuktasd a bűn és az önzés uralmát az életünkben...

May 26, 2020

"Az ördögök pedig ezt kérték tőle: Ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba!" Máté 8,31

A mai újszövetségi igénk szövegéből egy szót emeltünk ki, amellyel kapcsolatosan alább néhány fontos dologra figyeljünk. 

Márknál egy, Máténál két kötözött embert látunk a gadarai...

May 25, 2020

És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak! Jel 21:4-...

May 23, 2020

„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát." Máté 7,24

A legtöbben ismerjük ezt a képet itt, amit Jézus a hegyi beszéd végén használ. Amikor befejezi a mondanivalóját, a fenti igével z...

Please reload

Friss

Köszöntő

March 29, 2017

1/1
Please reload

Legutóbbiak