top of page

RÓLUNK

Egy hajóban... 

Bemutatkozás

 Be-

 mutat-

kozás

A gyülekezet Isten családja,

így beszél róla a Szentírás.

Ez a törekvésünk:

családias közösség lenni

és ennek megmaradni itt,

a nagyvárosban. 

Szolgálatunk

Gyülekezetünk szolgálata három pillér köré csoportosul: a behívó, a tanítványozó és a kiküldő oldal.

Behívó oldal

Senki sem úgy születik, hogy ismeri Istent, ezért szükségünk van arra , hogy közeledjünk Hozzá. Közösségként arra törekszünk, hogy ezt a közeledést minél könnyebbé tegyük azok számára, akik hozzánk érkeznek. 

Ha valakiben megszületett a vágy, hogy közeledni szeretne Istenhez, a vasárnapi istentiszteleteink, azon belül különösen is a Nyitott ajtó sorozatunk jó kezdet ebben. Az alapokról szervezett kurzus keretében a Keresztkérdések, és a Felnőtt konfirmáció alkalmaival beszélgetünk. 

Tanítványozó oldal

Jézus Krisztus parancsa az akkor még csak maroknyi tanítványa felé az volt, hogy tegyenek tanítványokká minden népet. Az ő engedelmességükből fakadt, hogy ma mi is részesévé lehetünk Isten nagy tervének, hogy megismerjük Őt, amit tett értünk, és hogy Hozzá térjünk bűneinkre bocsánatot kapva Jézusban. Arra hív el, hogy gyermekeiként éljünk, és a világ átformálódjon általunk. 

 

Bibliaóráinkon, különféle bibliakörökben, a Fiúság alkalmakon keressük Isten akaratát életünkre, kapcsolatainkra nézve.

Kiküldő oldal

Egy egészséges keresztyén közösség inspiráló, gyógyító, bátorító, de nyitott és befogadó is. Mindazt, amit Isten közénk elhelyez ajándékként olyan, amit szeretnénk megosztani másokkal is, azokkal, akiket szeretünk, ezért természetes, hogy hívjuk barátainkat, ismerőseinket is. Azok felé, akik pedig akadályoztatva vannak, hogy közénk eljöhessenek, azokhoz mi próbálunk eljutni Isten jó ízével, üzenetével. 

 

Gyülekezetünk igyekszik hátteret biztosítani misszionáriusunknak és a gyülekezeten kívüli szolgálatoknak.

Szolgálatunk
Keresztelés KKFREF
Esketés KKFREF
Szertartások
Temetés KKFREF
Egyháztagság KKFREF

Esketés

A házasulandók felkészítését lelkipásztoraink végzik. Bejelentkezés és előzetes időpont egyeztetés szükséges. A református fél esetében fennálló rendünk szerint keresztséget és konfirmációt feltételezünk, nem református fél esetében legalább a keresztséget. A felkészülés ideje alatt izgalmas utat járunk be a párokkal, megismerve mindazt, amit Isten a házasság kötelékei között két embernek és majdani családjuknak ajándékul szánt. Külső helyszínen nem, vagy csak indokolt esetben vállalunk esketési szolgálatot.

Temetés

Ravataloknál a gyülekezethez tartozó terület határain belül lakók esetében vállalunk temetési szolgálatot. Gyülekezetünk területi határai: Alsóhegy utca, Bocskai út, Karolina út, Tétényi út, Kondorosi út, Solt utca, Csákvár utca, Egér utca, Dél-budai tehermentesítő út, Balatoni út, vasútvonal a városhatárig, városhatár, M7-es autópálya, Beregszász út, Törökbálinti út, Érdi út, Németvölgyi út, Hegyalja út, Meredek utca, Hegyalja út az Alsóhegy utcáig. A temetési szolgálat rendjét a vezető lelkész koordinálja.  

Egyháztagság - A gyülekezethez tartozás három lépése

 

1/ Érdeklődő tagság: szeretettel várjuk a hozzánk érkezőket mindenkor! A hozzánk látogatóktól azt kérjük, szemlélődjenek, barátkozzanak gyülekezetünkkel. Ízlelgessék, tudnák-e otthon érezni magukat közöttünk. Hívjuk látogatóinkat, hogy ismerjék meg hétközi programjainkat is, egyáltalán a gyülekezet arculatát. Ezekben a hetekben, hónapokban nem várunk semmiféle anyagi támogatást.

2/ Regisztrált tagság: amennyiben egy idő után az a benyomás ébred, hogy otthon érezzük magunkat a gyülekezetben, és szeretnénk közelebb kerülni a közösséghez, azt kérjük, hogy töltsék ki az Adatszolgáltató lapot, amelyet letölthetnek honlapunkról, illetve a templom két bejáratánál megtalálhatók a tárolókon. Kitöltés után azokat az istentiszteletek előtt vagy után a templom kistermében az ügyeletes gondnoknak adjuk át. Adataikat az adatkezelés szabályai szerint kezeljük. Még ekkor sem kérjük, ill. várjuk az anyagi támogatást.

3/ Fenntartó tagság: miután megszületik bennünk a döntés, hogy teljes szívvel ennek a gyülekezetnek a tagjai kívánunk lenni, ezt azzal fejezzük ki, hogy anyagilag felvállaljuk a közösség fenntartását. Ezt az ún. egyházfenntartói járulék befizetésével tehetjük meg. Ez egy önkéntes, rendszeres anyagi vállalás, amellyel a gyülekezet létét, szolgálatát támogatjuk. Ennek mértéke az éves bevételünk egy százalékától a havi bevételünk tíz százalékáig (tized) terjedő összeg lehet, teljesen önkéntes, hitben vállalt alapon és mértékben. Az egyházfenntartói járulékot utalhatjuk banki úton a gyülekezet számlaszámára, ill. befizethetjük sárga csekken, amit a bejárati tárolókon találunk. A beérkező támogatást regisztráljuk, ezzel támogatónk egy évre a gyülekezet fenntartó tagjává válik, így minden közösségi és választó jog az adott évben megilleti. A fenntartók listáját évente frissítjük. 

 

A gyülekezet szolgálatának támogatására lehetőségként a perselyadakozás áll még rendelkezésre, illetve az ún. Isten dicsőségére felajánlott adományok. Istentiszteleteink végén, a bejáratoknál a tárolókra kihelyezett perselyekbe tehetünk adományokat, ill. különleges alkalmak, évfordulók, úrvacsorai felajánlások esetén a gondnokoknál élhetünk ilyen felajánlásokkal. Mindezekkel a közösség életét, szolgálatát, misszióját támogatjuk! 

Keresztelés

A keresztség számunkra a Jézus Krisztushoz való tartozásunk kifejezése, annak a jele, hogy az ő szövetséges társává lettünk. Gyülekezetünkben gyermekeket és felnőtteket egyaránt keresztelünk. A gyermekek esetében, a fennálló rendelkezéseink szerint csak megkeresztelt szülők és keresztszülők gyermekeit részesíthetjük a keresztség szentségében. Felnőttek esetében a keresztség és a konfirmáció együtt jár. A felkészülés ideje tíz hónap (október-május), és a Felnőtt konfirmációi kurzus keretein belül zajlik. A keresztség ingyenes. Az előzetes felkészítést lelkipásztoraink végzik.

Keresztség, esketés
Keresztelés KKFREF
Esküvő KKFREF
Temetés KKFREF
Egyháztagság KKFREF

MUNKATÁRSAK

Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.

Apcsel 20:28

Lelkipásztorok

Főgondnok

Irlanda Sándor

Végh Zsuzsanna Farkasrét - beosztott lelkipásztor

Presbiterek

Bába Ágota

Bordács Miklós

Csányi Ildikó

Dr. Fodor László

Fogarassy Károly

Gonda Béla pótpr.

Hoffmann Miklós

Irlanda Sándor

Jó András

Kiss András

Kunfalvi István

Pisskó László

Pusztai Gábor

Rotarides Mihály pótpr.

Sándor Ádám

Szalkai Péter

Várady Antal

Veres Gábor

Farkasrét

Hima Ferenc pótpr.

Pákay Viktória

Sebestyén Ákos 

Őrmező

Badi József

Nagy Ákos pótpr.

Munkatársak
Történetünk

Történetünk

A Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség önálló élete 1950. január 1-vel kezdődött, amikor a Budapest-Kelenföldi Egyházközségből kiválva megalakult a Budapest-Külső-Kelenföldi Missziói Egyházközség. Az első istentiszteletek már korábban elkezdődtek a Bartók Béla út 141. alatti általános iskola tornatermében, majd 1949-től a Bartók Béla út 158. alatt, az ottani kovács- és bognárműhelyekből kialakított imaházban. A templom épülete Szabó István Ybl-díjas építész tervei alapján 1981-ben épült, a  parókia pedig 1996-ban épült fel. Az egyházközség több gyülekezetet plántált: a Farkasréti, a Gazdagréti és Őrmezei egyházközségeket.

Elérhetőség

Elérhetőség

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség

1115 Budapest Ildikó tér 1.

Számlaszám: 11711034-20835402

Vezető lelkész: Molnár Sándor   +36 1 203-3701

A vasárnapi istentisztelet 10 órakor kezdődik gyermek-istentisztelettel és gyermekvigyázással.

Karácsony és húsvét első és második napján 10.00-kor van úrvacsorás istentisztelet.

Ezen a felületen keresztül az üzenet a lelkészekhez jut.

Köszönjük! Üzenetedet elküldtük.

A templom megközelíthető M4 metróval, 19-es, 49-es villamossal, és a Kelenföldi Pályaudvarhoz érkező buszokkal (58, 103).

A metrókijárattól balra kell tartani át az Etele téren, és az Etele út, vagyis a Kelenföld városközpont irányába kell indulni. A Somogyi úton átkelve balra a panelházak mögött kell haladni a Vahot utcában, és az első saroknál balra található a templom az Ildikó utca és a Vahot utca sarkán. A templom épületébe két bejáraton keresztül is megérkezhetünk: a Vahot utca felől, és az Ildikó utca 28. felől. 

A templom nem klasszikus kinézetű, így mellette állva is nehéz ráismerni, de az lesz az :)

bottom of page