top of page

Minden keresztyén ember életében eljön a pillanat, amikor szeretne visszaadni valamit Istennek hálából,

ezért a szolgálat természetes válasz Isten ajándékaira. A szolgálat nem azonos az önkéntességgel,

mert a hangsúly nem rajtam van, hanem azon az Istenen, akinek örömmel adom az időm, erőm, pénzem, energiám. 

SZOLGÁLAT

Imaszolgálat Külső-Kelenföld

IMASZOLGÁLAT

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

Jakab 5:16

Ahogy egy széles körben ismert keresztyén igehirdető találóan megfogalmazta, az imádkozó közösség a gyülekezet „erőműve” (C. H. Spurgeon). Ez az a szolgálat, ami nem látványos az emberek előtt, de Isten előtt nyilvánvaló.

Minden csütörtökön 17:15-től kezdődik az imaközösségünk az alagsori imateremben, ahol vezetett keretek között gyülekezetünk életének örömeiért adunk hálát, illetve feltárjuk szükségeinket, kérésünket Isten előtt. Imádkozunk betegeinkért, a szükséget szenvedőkért, és egészen széles ölelésben a közösségünk életéért, tagjaiért. Miközben egymás hite által is épülünk, közben megrázó tapasztalni Isten hűségét, ránk figyelését, vezetését, imádságainkra adott válaszait.

Várjuk szeretettel ide mindazokat, akik készek közösen imádságban hordozni a gyülekezetünk gondjait, kicsinyeit és nagyjait.

Imaszolgálat

MISSZIÓ

Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek ...

a föld végső határáig. Apcsel 1:8

Jó András misszionárius

Jó András gyülekezetünk presbitere, az Interserve nemzetközi missziós szervezet régiós képviselője és a Wycliffe Bibliafordítók munkatársa. Szolgálatának imádságos és anyagi támogatása által gyülekezetünk tagjai bekapcsolódnak Isten egész világra szóló missziójába Ázsia és az arab világ népei között. 

Kórházmisszió

Jó András

Több, mint 20 éve van a Szent Imre Kórházban ágytól-ágyig igeszolgálat, és heti rendszerességgel istentisztelet, amelyet szívesen és örömmel vesz a kórház vezetősége és dolgozói is. Hét protestáns gyülekezet munkatársai, presbiterei és lelkipásztorai végzik az ott folyó munkát, kéthavonként váltva egymást. Gyülekezetünket Terdik Tamás és felesége, Piroska képviseli, hozzájuk lehet csatlakozni, akik elhívást éreznek erre a szolgálatra.

Az istentiszteletet a Szent Imre Kórház B épületének 2. emeleti foglalkoztatójában, minden héten pénteken 16 órától tartják.

Ajánljuk ezeket az alkalmakat Isten segítségére vágyó, járóképes kórházi betegek számára.

Idősek otthona

Bánk bán utcában minden kedden 15:30-tól kezdődően az első emeleti társalgójában tartunk bibliaórát az otthon lakói számára. A gyülekezet Diakóniai Csoportjának tagjai látogató szolgálatot is végeznek, és személyes lelkigondozói beszélgetésre is lehetőség nyílik az azt igénylők számára. Ünnepek alkalmával ifjaink műsorral szolgálnak. A csoport munkáját Hoffmann Miklós presbiter koordinálja, a szolgálatba bekapcsolódni vágyók nála jelentkezhetnek.

A Fraknó utcai otthonban minden hónap első keddjén 16 órától találkozunk az idősekkel, és tartunk a részükre bibliamagyarázatot. 

ÉNEK- ÉS ZENEKAR

Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! Zsolt 96:2 

Misszió
Zene

Az énekkar és a zenekar az a szolgálat, ahova ajándék is szükséges a lelkesedés mellé. 

Gyülekezetünk élénk színfoltja vegyes karunk, amely vasárnap 9 órától próbál a templomban. Hagyományos és modern darabokkal, alkalmanként zenei kísérettel ellátott kórusletétekkel szolgálunk istentiszteleteinken, főként nagyobb ünnepeken, különleges alkalmakkor. A kórus színes, sajátos közösség, külön programokkal, eleven közösségi élménnyel. Szeretettel várjuk az énekelni tudókat és szeretőket. Jelentkezni Benke Elli karnagynál lehet.

Dicsőítő zenekarunk jele annak, hogy közösségünk új formákra is nyitott.  A hagyományos istentiszteleteink mellett időről-időre szervezünk rendhagyó alkalmakat, mint a Farmeros, a pünkösd hétfői erdei istentisztelet, vagy az ifjúsági istentiszteletek, amikor modern zenével, dicsőítő, magasztaló énekekkel fordulunk Isten felé. A csoport vezetője Benke Elli.

Gyermek- munka

Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.

Lukács 18:16

Gyermekeinkre ajándékként tekintünk, és gyülekezetünkben számos olyan szolgálati felület van, ahol elkel a segítség mellettük. A gyermekalkalmakon a szolgálók mellett segítők vannak jelen, hogy zavartalanul folyhasson a közösség élete. Időnként kísérjük őket játszótérre, segítjük a kézműves foglalkozásokon a tárgyak készítését. Ha valaki már elkötelezetten kapcsolódott gyülekezetünkhöz és ajándékot lát magában, valamint elhívást érez a gyermekek közötti segítő szolgálatra, Benke Ellinél jelentkezhet.

Gyermekmunka

Kétkezi szolgálatok

Diakónia

Gyülekezetünk rászorulóit támogatjuk tettekkel: étellel, segítséggel, látogatással, takarítással. Nehezen mozgó testvéreinket autóval segítjük az alkalmakra. Koordinálja: Csányi Ildi

Szeretet-vendégségek

Isten ajándéka a közösség megélése, aminek egyik formája az asztalközösség. Elkel a segítség az ételkészítésnél és asztal körüli szolgálatoknál.

Koordinálja: Pisskó Kati

Kerti munka és szerelés

A templom körüli kert és környezet igényes alakításához mindig szükség van dolgos kezekre, s ahol ennyien vagyunk, mindig van mit szerelni. Koordinálja: Hoffmann Miklós és Kunfalvi István

Takarítás

A közösségi felületeinket alkalmanként közösen takarítjuk ki. Ami otthon talán nehezen megy, közösen, jó kedvvel könnyebben. 

Koordinálja: Csányi Ildi

Kétkezi
bottom of page